kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie naboru wniosków do Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR Rozpoczęcie naboru wniosków  1 marca 2017 r. Zakończenie naboru wniosków 28 kwietnia 2017 r. W Programie sektorowym „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR nabór III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej:Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji […]

  Read more