kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Paź 0
Paź 0

Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 18.11.2016 r. do 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać : – Spółki prawa handlowego, w których […]

  Read more
Paź 0
Paź 0

Nabór wniosków w ramach Działania 10.3 Odnawialne źródła energii / 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia. Wnioski można składać od 19.12.2016 do 31.01.2017 Konkurs skierowany jest do : 1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjnych, 2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 3) jednostek administracji rządowej, 4) […]

  Read more